O MNIE

Dorota Niedziela

2019

Dorota Niedziela

Dorota Niedziela, lekarz weterynarii, Poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji

W trakcie VII kadencji zajmowała się głównie sprawami rolnictwa i ochrony środowiska, była członkiem członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Przewodniczyła również pracom podkomisji sejmowych m.in. do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych oraz rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i rządowego projektu noweli ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Uczestniczka ONZ-towskich konferencji dotyczących polityki klimatycznej.

W czerwcu 2015r. została Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, gdzie m.in. określała zadania i nadzorowała pracę Departamentu Strategii i Komunikacji oraz Departamentu Zasobów Wodnych.
W polityce ochrony środowiska troszczy się o racjonalne zarządzanie zasobami naturalnymi, uwzględniając potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Ze względu na swój zawód wykazuje dużą wrażliwość w stosunku do wszystkich istot żywych w otaczającym nas środowisku. Wierzy, że najlepsze rozwiązania wypracowywane są na drodze dialogu społecznego, współdziała z organizacjami pozarządowymi, ceni wnioski płynące z procesu konsultacji społecznych.

Przed rozpoczęciem działalności politycznej - lekarz weterynarii, przedsiębiorca, współwłaścicielka przychodni weterynaryjnych w Kętach i w Bielsku-Białej. Aktywna działaczka społeczna na rzecz rozwoju weterynarii w Polsce, Członek Zarządu Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii.

Prywatnie szczęśliwa żona i matka dwóch córek. Jej pasje to narciarstwo, snowboarding i nurkowanie.

2023 © Dorota Niedziela