ARCHIWUM

Poseł Dorota Niedziela wystąpienie z dnia 13 wrzesnia

13.09

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

2018 © Dorota Niedziela