ARCHIWUM

Podsumowanie połowy VIII kadencji Sejmu RP

13.11

 

Szanowni Państwo,

zakończyła się pierwsza połowa VIII kadencji Sejmu RP zapraszam  do zapoznania się z podsumowaniem mojej działalności:

 

Aktywność poselska

 

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu

 Wypowiedzi:  81

http://dorotaniedziela.com/sejm.html

Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia

Interpelacje, którym nadano bieg: 91  

Zapytania, którym nadano bieg: 6  

Pytania w sprawach bieżących: 4  

 

Głosowania

Udział w głosowaniach: 91.84%

Członkostwo w komisjach:

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - zastępca przewodniczącego

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Członkostwo w podkomisjach:

Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności  - przewodniczący

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw -   przewodniczący

Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie 

Przynależność do zespołów parlamentarnych

Małopolski Zespół Parlamentarny Parlamentarna Grupa Kobiet

Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej wiceprzewodnicząca

Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa

Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy"

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt

Parlamentarny Zespół Sportowy

 

Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej

Szef Gabinetu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://gabinetcieni.org/ludzie/dorota-niedziela

 

Zespół Roboczy ds. likwidacji uciążliwości zapachowych na terenie os. Monowice, os. Dwory-Kruki oraz Włosienicy w Oświęcimiu

Przewodnicząca Zespołu

http://empos.pl/zespol_roboczy/

 

Zapraszamy do galerii: 

2019 © Dorota Niedziela