ARCHIWUM

Konferencja NIE dla Rzeczpospolitej myśliwych

09.01

8 stycznia w Sejmie odbyła się konferencja  dotycząca zmian w prawie łowieckim.

W toku prac legislacyjnych kierowanych przez posłankę Annę Paluch z PiS odrzucono wszystkie(!) poprawki PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, Nowoczesnej i strony społecznej. Proponowane przez nas rozwiązania miały zwiększyć bezpieczeństwo ludzi, zapewnić należytą ochronę przyrody oraz poszanowanie prawa  własności.

W nowelizacji zwracamy się między innymi o:

1. Zabezpieczenie konstytucyjnych praw właścicieli nieruchomości (nie ma zgody na wchodzenie myśliwych na prywatne posesje).

2. Odsunięcie polowań od zabudowań mieszkalnych na co najmniej 500 m.

3. Wprowadzenie obowiązku regularnych badań psychologicznych i okulistycznych dla myśliwych (tak jak dla wszystkich starających się o pozwolenie na posiadanie broni).

4. Wprowadzenie obowiązku informowania o polowaniach w publicznie dostępnej ewidencji polowań.

5. Wykreślenie kultywowania tradycji łowieckiej jako przesłanki do ustalania listy gatunków łownych.

6. Wprowadzenie zakazu polowań zbiorowych.

7. Wprowadzenie zakazu dokarmiania dzikich zwierząt w celu eliminacji zagrożeń epidemiologicznych.

8. Wprowadzenie obowiązku sporządzania raportów oddziaływania polowań (planów łowieckich) na środowisko.

9. Wprowadzenie obowiązku rejestrowania zwierząt poranionych i nie odnalezionych przez myśliwych.

10. Wprowadzenie zakazu udziału dzieci w polowaniach.

11. Wprowadzenie zakazu używania amunicji ołowianej, toksycznej dla ludzi i środowiska.

12. Wykreślenie z ustawy zapisu zakazu utrudniania polowań.

Obecnie mamy do czynienia z procedowaniem ustawy ważnej dla ludzi i przyrody pod dyktando lobby myśliwskiego.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się stanowieniu prawa wbrew społeczeństwu.

Nie zgadzamy się na ustawowe zapisy, które cementują patologiczne funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego w strukturach państwa polskiego.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji:

 https://www.facebook.com/PlatformaNews/videos/vb.389804821394988/520488418326627/?type=2&theater

 

2021 © Dorota Niedziela