ARCHIWUM

Konferencja ekspercka w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

10.01

9 stycznia poseł Dorota Niedziela Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyła w konferencji eksperckiej pn.” Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa w Polsce – perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej po 2020roku.” Konferencja zorganizowana była przez organizację Pracodawcy RP.

Na konferencje składały się prezentacje i wystąpienia dotyczące m.in. modernizacji wspólnej polityki rolnej po 2020r., wpływu dopłat bezpośrednich na rynek rolno – spożywczy w Polsce, oczekiwań resortu rolnictwa względem propozycji zmian we wspólnej polityce rolnej po 2020r., a także znaczenia dopłat bezpośrednich z perspektywy biznesu.

Do dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ośrodka Wspierania Rolnictwa, eksperci i naukowcy, a także przedsiębiorcy działający w sektorze rolno- spożywczym, oraz przedstawiciele branży finansowej i handlowej.

2021 © Dorota Niedziela