DOROTA
NIEDZIELA

Poseł na Sejm RP

11.01 Poseł Dorota Niedziela wystąpienie z dnia 11 st...
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 - trzecie czytanie    
10.01 Konferencja ekspercka w sprawie Wspólnej Polity...
9 stycznia poseł Dorota Niedziela Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyła w konferencji eksperckiej pn.” Przyszłość produk...
09.01 Konferencja NIE dla Rzeczpospolitej myśliwych
8 stycznia w Sejmie odbyła się konferencja  dotycząca zmian w prawie łowieckim. W toku prac legislacyjnych kierowanych przez posłankę Annę Paluch z ...
2018 © Dorota Niedziela